A-Z night #6: Beyond the Urban

  • Date & Time: 13.03.2018 - 19:30
    13.03.2018 - 22:15
  • Event Type:
Normaal (incl drankje) - € 9 Student- of lerarenkaart (incl drankje) - € 6

The creative potential of the periphery.

Jozefien Van Beek schreef voor deze editie een verslag. Lees het hier.

Tijdens deze A-Z editie kijken we voorbij het stedelijke. Steden, de plekken van groei en innovatie, zijn in trek, ook onder de creatieven. Dergelijke centra lijken een impuls te geven aan de artistieke praktijk. Maar wat ligt er buiten deze groeipolen? Wat vinden creatieven op het platteland wat ze niet in steden vinden? En hoe kunnen creatieven de periferie van nieuwe impulsen voorzien?

Steden zijn in trek, ook onder de creatieven. Ze zijn het centrum van ongekende groei, tomeloze verjonging, innovatie en snelle ontwikkelingen. In steden vind je de culturele centra, de juiste infrastructuur en het netwerk. Als maker binnen de creatieve industrie vind je daar gelijkgestemden. Dergelijke contexten lijken een impuls te zijn voor de artistieke praktijk. Maar welke kansen liggen er buiten deze groeipolen?

Voor velen is wat buiten een stedelijke omgeving valt -de dorpen en het platteland- een plek van stilstand. In de beeldvorming hangt er een zweem van artistieke armoede en culturele kaalslag omheen. Maar hiermee doen we het platteland te kort. Naast praktische voordelen als meer beschikbare ruimte en lagere prijzen, zijn er inhoudelijke perspectieven die een artistieke praktijk volkomen kunnen uitdagen. Het platteland en de dorpen staan voor even grote uitdagingen als de steden. Het zijn de aangewezen plekken voor voedselproductie, energiewinning, biodiversiteit en recreatie voor de dichter bevolkte gebieden. Maar het blijven ook leefomgevingen en gemeenschappen. Dit brengt urgente ontwerpvraagstukken met zich mee. Vraagstukken waar zowel toegepaste als autonome makers zich in vastbijten. Tijdens deze avond komen sprekers aan het woord die aantonen dat een artistieke praktijk zelf een boost kan krijgen door de periferie van nieuwe impulsen te voorzien.

Aan de grondslag van deze avond ligt het doctoraatsonderzoek van architecte Tine Segers. Ze doet onderzoek naar de potentie van demografische krimp. Architect en historicus Stephan Petermann (NL/DE) werkzaam vanuit OMA, public realm artist Kathrin Böhm (UK) en beeldend kunstenaar Gert Robijn (BE) geven inzichten hoe hun artistieke praktijk zich verhoudt tot de periferie. Ze brengen vanuit hun eigen context uitdagingen, aanknopingspunten, onvermijdelijkheden en de potentie van de marge in kaart.

Over de sprekers:

Tine Segers

Startpunt voor Beyond the Urban is het doctoraatsonderzoek van architecte Tine Segers over de potentie van demografische krimp. Ze maakte tentoonstellingen bij Architecture Workroom Brussels en Rotor en onderzocht thematieken zoals vastgoedspeculatie en de open ruimte in Vlaanderen.  Meer info + Engelse tekst.

Stephan Petermann

Stephan maakt deel uit van de harde kern van OMA (het bureau van o.a. Rem Koolhaas) en onderzoekt de toekomst van het platteland. Deze inzichten worden in 2019 gepresenteerd in het Guggenheim Museum in New York. Meer info + Engelse tekst.

Kathrin Böhm

Een van de 3 oprichters van de internationale kunstenaarsgroep Myvillages is Kathrin Böhm. Voor deze groep is het platteland een ruimte voor en van culturele productie. De voortdurend evoluerende relatie tussen stedelijke en landelijke praktijken komt steevast aan bod. Meer info + Engelse tekst.

Gert Robijns

Beeldend kunstenaar Gert Robijns woont en werkt in Borgloon. In zijn artistieke werk richt hij zich op die specifieke fysieke omgeving, met projecten als The Village (2011), Reset (2015) en recent Reset Regio Haspengouw (2017). Meer info + Engelse tekst.

Marieke van Wuytswinkel – performance

Mediakunstenaar Marieke Van Wuytswinkel reflecteert in haar videowerken op de ongrijpbaarheid van onze verhouding tot een fysieke omgeving. Speciaal voor deze A-Z night zal zij samen met Tine Segers eenmalig het werk The Other Side Of The Mountain (2017) herinterpreteren. Vanuit hun eigen achtergrond bevragen ze het gegeven ‘Beyond the Urban’. De avond trapt af met een virtuele wandeling naar datgene wat er achter de stad ligt. Meer info + Engelse tekst.


Bekijk het visuele beeldverslag van illustrator Wide Vercnocke:


Jozefien Van Beek schreef voor deze editie een verslag. Lees het hier.

Normaal (incl drankje) - € 9 Student- of lerarenkaart (incl drankje) - € 6