David Helbich (B/DE)

A-Z night #9: The Art of Walking

David Helbich (B/DE) is een conceptuele performance- en geluidskunstenaar. Hij componeert, maakt installaties, organiseert experimentele stadswandelingen en fotografeert absurde taferelen uit het dagelijkse leven waarbij hij het publiek uitnodigt om deel te nemen. Met voorbeelden van zijn bekende blog ‘Belgian Solutions’ en uit zijn artistieke praktijk van geluidswandelingen, geeft hij inkijk in de manier waarop hij een stad ontdekt, met bijzondere aandacht voor de kunst van het luisteren, absurditeit, humor en tactiliteit.

 

David Helbich (B/DE) is a conceptual performance and sound artist. He composes, makes installations, organizes experimental city walks, and photographs absurd scenes in daily life, often inviting visitor participation.  With examples from its famous photo blog ‘Belgian Solutions’ and artistic practice of sound walks, he will present the way he discovers a city, with an exceptional focus on sound, a love for absurdity and humour, and a special sense for tactility.