Kathrin Böhm (UK)

A-Z night #6: Beyond the Urban - the creative potential of the periphery andmillionsandmillions.net

De in Londen gevestigde kunstenaar Kathrin Böhm richt zich op sociaal artistieke methoden om de voortdurend evoluerende menselijke relatie tot stedelijke en landelijke praktijken te verhouden. Ze is een van de oprichters van de internationale kunstenaarsgroep Myvillages. Alle oprichters zijn afkomstig van het platteland en trokken voor de ontplooiing van hun artistieke praktijk naar een stedelijke omgeving. Voor deze groep is het platteland een ruimte voor en van culturele productie. De voortdurend evoluerende relatie tussen stedelijke en landelijke praktijken komt steevast aan bod. Kathrin doet uit de doeken wat zij leert van het platteland en het schakelen tussen kunst en niet-kunst contexten.


ENG: London based artist Kathrin Böhm focuses on social and artistic methods to relate to the ever changing human relationship with urban and rural practices. She is one of the founders of international group of artists Myvillages. All founders are originally from the countryside and moved to urban environments to develop their artistic practice. For them the countryside is a space for and of cultural production. The continuously evolving relationship between urban and rural practices is constantly being questioned. Kathrin will explain what it is that she learns from the countryside and the switching between art and non-art-related contexts.