" ‘We zijn als mens op een hele vreemde manier aangetrokken tot destructie. Hoe komt het toch dat er kijkfiles bestaan of dat een ramp als “mooi” wordt ervaren? Waarom gaan toeristen de instortende gletsjers bekijken? Wij zijn een héél vreemd specimen.’ - Kris Verdonck "

Kris Verdonck (BE)

A-Z night #5: Dark Ecology - Artistic encounters in The Anthropocene kris-verdonck

Kris Verdonck is geschoold in beeldende kunst, architectuur en theater. Hij bespeelt het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, tussen dans en architectuur. Zo onderzoekt hij zijn fascinatie voor de relatie tussen mens en machine. Recent maakte hij  IN VOID (2016), een installatie circuit over menselijke afwezigheid. Het theaterstuk Conversations (at the end of the world) (2016) onderzoekt wat we zullen doen en zeggen bij een snel naderend einde. Tijdens deze avond neemt hij ons mee in zijn eigen denkoefeningen en daagt hij ons uit ons daartoe te verhouden.


ENG: Kris Verdonck is educated in visual arts, architecture and theatre. He plays with the borderland between visual arts and theater, between installation and performance, between dance and architecture. In this way he researches his fascination for the relationship between the human and the machine. Recently he created IN VOID (2016), a circuital installation about the absence of the human race. The theater play Conversations (at the end of the world) (2016) researches how we will act and what we will say when the end is near. During this evening he will take us on a journey passed his own brain-exercises and he will challenge us to relate ourselves to them.  

Conversations (at the end of the world), Kris Verdonck