" ‘Ik denk dat kunst (in het algemeen, over de disciplines heen) het proces in gang kan zetten van de algemene maatschappelijk onrust en depressie die nodig is om in actie te komen. We moeten daarvoor door de "vind ik leuk" laag van goedkoop entertainment breken.’ - Kristof Vrancken "

Kristof Vrancken (BE)

A-Z night #5: Dark Ecology - Artistic encounters in The Anthropocene

Aanleiding voor het thema van deze A-Z night is het doctoraatsonderzoek The Sustainist Gaze van fotograaf Kristof Vrancken. Vanuit de onderzoeksgroep Inter-Actions aan LUCA School of Arts onderzoekt hij de relatie tussen mens en omgeving en de overblijfselen van menselijke activiteiten. In zijn artistieke praktijk gebruikt Vrancken de natuur niet alleen als een passief onderwerp maar ook als een actief ingrediënt van zijn werk. Door bewust relaties te leggen tussen fysieke plaatsen en beelden, dwingt hij je om je relatie met tijd en natuur te overwegen. Vrancken levert een bijdrage aan de discussie en biedt tevens een kijkje in de keuken van zijn eigen artistieke onderzoek.  


ENG: This A-Z night’s theme is inspired by the doctoral research The Sustainist Gaze of photographer Kristof Vrancken. Working from research group Inter-Actions at LUCA School of Arts he researches the relationship between humanity and the environment and that what remains from human activity. In his artistic practice Vrancken doesn’t only use nature as a passive subject but also as an active ingredient of his work. By deliberately making connections between physical locations and images he forces you to reconsider the relationship between time and nature. Vrancken will contribute to the discussion and offer you a look into his own artistic research.