SIMONE C NIQUILLE (CH, NL)

A-Z night #12 : Housing the Human

SIMONE C NIQUILLE (CH, NL) is ontwerper en onderzoeker gevestigd in Amsterdam. Als grafisch ontwerper produceert Niquille objecten, films, beelden en strategieën rondom thema’s als persoonlijke data en de representatie van het menselijk lichaam in de virtuele ruimte. Ze doceert Design Research aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Simone was reeds te gast op A-Z night #2 From Pact to Act (2017). In 2018 werd Simone C Niquille gevraagd een bijdrage te leveren aan het Nederlands Paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië.

SIMONE C NIQUILLE (CH, NL) is a designer and researcher based in Amsterdam. As a graphic designer, Niquille produces objects, films, images and strategies around themes such as personal data and the representation of the human body in virtual space. She teaches Design Research at ArtEZ University of the Arts Arnhem. Simone was alreadt our guest at A-Z night #2 From Pact to Act (2017). In 2018 she was commissioned contributor to the Dutch Pavilion at the Venice Architecture Biennale.