Stephan Petermann (NL/DE)

A-Z night #6: Beyond the Urban - the creative potential of the periphery

Met een achtergrond in architectuur en geschiedenis maakt Stephan Petermann deel uit van de harde kern van OMA (het bureau van o.a. Rem Koolhaas). Hij was medeverantwoordelijk voor de architectuurbiënnale van Rem Koolhaas Fundamentals in Venetië in 2014. Momenteel werkt hij o.a. aan een onderzoeksproject over de toekomst van het platteland in samenwerking met de Harvard Graduate School of Design en de Chinese Academie voor Schone Kunsten. Dit onderzoek omvat een wereldwijde inventarisatie om politieke, economische en culturele processen op het platteland te begrijpen. In 2019 worden de inzichten in het Guggenheim in New York gepresenteerd. Tijdens deze A-Z lezing presenteert hij ideeën die betrekking hebben op waarom en hoe we het platteland opnieuw en anders kunnen benaderen.


ENG: With a background in architecture and history, Stephan Petermann is part of the hard core of OMA (the office of e.g. Rem Koolhaas) ). He was one of the associates in charge of Rem Koolhaas’ Fundamentals’ Architecture Biennale in Venice in 2014. He is currently working among other things on a research project on the future of the countryside in collaboration with Harvard Graduate School of Design and the Chinese Academy for Fine Arts. The research aims at making an inventory of political, economical and cultural processes to understand the countryside. In 2019 the insights will be presented at the Guggenheim in New York. During this A-Z lecture he will present ideas that relate to why and how we can approach the countryside again and differently.

Dong Feng’s translated encouragement for prosperous life in the countryside, promoting inclusivity and economic growth. Photo: Song Yu, AMO/CAFA.
Deeper in the older part of the village, the latest start-ups are evolving from the Hutong houses, using the public space for production. Photo: AMO/CAFA.
A model of Dong Feng’s new village to be completed in 2018. It’s residential zone is organized along canal, and its village square has what looks like a Church. Photo: AMO/CAFA.
The “Bed,” Dong Feng’s Taobao bestseller, with more than 433,000 units sold in one year. Photo: Song Yu, AMO/CAFA.