Sue Spaid (VS)

A-Z night #5: Dark Ecology - Artistic encounters in The Anthropocene

Sue Spaid is een Amerikaans filosofe, curator en auteur die gevestigd is in België. Als onafhankelijk curator heeft ze meer dan 100 tentoonstellingen ontwikkeld in zowel Europa als de Verenigde Staten. Ze werkt rond het begrip Ecoventions (een samentrekking van ‘ecology’ en ‘inventions’) dat inmiddels is ingeburgerd in de kunstwereld. Ze stelt onder andere exposities samen waarin ze werk presenteert van ecologen, vormgevers en wetenschappers die nadenken over het aanpakken en oplossen van ecologische problemen. Vanuit deze achtergrond presenteert Sue tijdens deze A-Z night denkkaders voor de artistieke praktijk en schetst ze uitdagingen voor de kunstwereld.


ENG: Sue Spaid is an American philosopher, curator and writer based in Belgium. As an independent curator she developed over 100 exhibitions in both Europe and the US. She works with the notion of Ecoventions (a joining together of ‘ecology’ and ‘inventions’) that is nowadays acclimatized in the art world. She curates among other things exhibitions in which she presents work of ecologists, designers and scientists who think about tackling and solving ecological problems. Coming from this background, Sue will present conceptual frameworks for the artistic practice and challenges for the art world during this A-Z night.

Museum De Domijnen, Sittard, NL, Econvention, september 2017.