Tine Segers (BE)

A-Z night #6: Beyond the Urban - the creative potential of the periphery

Tine Segers is onderzoeker aan de faculteit Architectuur en Kunsten van Universiteit Hasselt. Haar onderzoek focust op de context van demografische krimp en het versterken van de leefomgeving. Na te zijn afgestudeerd als ingenieur-architect aan UGent en TU Delft, werkte ze bij Architecture Workroom Brussels en Rotor aan tentoonstellingen (The Ambition of the Territory, IABR-Making City, OMA-Progress). Ze verkende verschillende thematieken zoals vastgoedspeculatie (Bauhauslab 2013 ‘Architecture after Speculation- the Spanish case’) en  de open ruimte in Vlaanderen (Open Ruimte Platform). Het onderzoek van Segers waarin het begrip krimp vanuit uiteenlopende praktijken wordt belicht, bevraagd en onderzocht, vormt de aanleiding voor deze A-Z editie.


ENG: Tine Segers is a researcher at the faculty of Architecture and Arts of the University of Hasselt. Her research focuses on the context of demographic shrinkage and the strengthening of the living environment. After graduating as an engineering-architect from Ugent and TU Delft, she worked at Architecture Workroom Brussels and Rotor on exhibitions (The Ambition of the Territory, IABR-Making City, OMA-Progress). She explored different themes such as real-estate-speculation (Bauhauslab 2013 ‘Architecture after Speculation- the Spanish case’) and the open space in Flanders (Open Ruimte Platform). The research in which Segers clarifies, questions and researches  the notion of shrinkage from different perspective was the inspiration for this edition of A-Z Nights.