Video: Marieke van Wuytswinkel (BE)

A-Z night #6: Beyond the Urban - the creative potential of the periphery

Mediakunstenaar Marieke Van Wuytswinkel (BE) reflecteert in haar videowerken op de ongrijpbaarheid van onze verhouding tot een fysieke omgeving. Speciaal voor deze A-Z Night zal zij samen met Tine Segers eenmalig het werk The Other Side Of The Mountain (2017) herinterpreteren. Vanuit hun eigen achtergrond bevragen ze het gegeven ‘Beyond the Urban’. De avond trapt af met een virtuele wandeling naar datgene wat er achter de stad ligt.


ENG: videowork & scenography. Multimedia artist Marieke van Wuytswinkel reflects in her videowork on the ungraspable character of our relationship to a physical environment. Especially for this A-Z Night she and Tine Segers will herinterpret the work The Other Side Of The Mountain. From their own background they will question the notion ‘Beyond the Urban’. The evening will kick of with  a virtual walk to that what lies beyond the city.

Photo: The Other Side Of The Mountain (2017)